Indexjustering av klientavgifter inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2021


Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken godkändes i december 2020. Ändringarna i klientavgiftslagen (1052/2020) träder i kraft 1.8.2021.

Familje- och individomsorg - Perhe- ja yksilöhuolto

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken godkändes i december 2020. Ändringarna i klientavgiftslagen (1052/2020) träder i kraft 1.8.2021.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks genom att de inkomstgränser, som avgifterna grundar sig på höjs med 31 procent. Därtill sänks de avgifter som tas ut för syskon, så att den avgift som tas ut för det andra barnet är 40 % (i stället för nuvarande 50 %) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.

Månadsavgift för småbarnspedagogik på heltid 1.8.2021

Avgiftsprocent och inkomstgräns:

Antal personer i familjenAvdrag, €/månadAvgiftsprocentInkomstgräns för högsta avgiften
22 798 €10,7 %5 485 €
33 610 €10,7%6 300 €
44 099 €10,7%6 800 €
54 588 €10,7%7 300 €
65 075 €10,7%7 750 €

Syftet med reformen är att förbättra sysselsättningen och öka deltagandet i småbarnspedagogiken. Avgifterna för småbarnspedagogik sänks i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster. Även alla familjer som har fler än ett barn i småbarnspedagogisk verksamhet gynnas av ändringen i nedsättning av avgiften för syskon. I och med reformen övergår cirka 20 000 familjer till att omfattas av avgiftsfri småbarnspedagogik.