Upphandling av röntgentjänster


Upphandling av röntgentjänster.

person in gray long sleeve shirt holding black tablet computer

Samarbetsområdet för primärhälsovården i Korsholm och Vörå begär anbud på röntgentjänster i enlighet med upphandlingsannonsen som publicerats på den elektroniska annonseringskanalen Hilma 18.6.2021, se https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/53756/notice/76296/overview

Flera nyheter