Anbudsförfrågan gällande ramavtal för planerings-, mätnings-, grundundersökningar samt övervakning


Anbudsförfrågan i Hilma.

person writing on white paper

Korsholms kommun begär anbud för uppgörande av ramavtal. Ramavtalet gäller planerings, mätnings, grundundersökning samt övervakningsuppgifter. Ramavtalet gäller för perioden 15.2.2022-31.12.2023 samt med en option för perioden 1.1-31.12.2024.

Avtalet följer en s.k fransk modell där beställaren meddelar godkänd taxa för arbetet. Ifall konsulten godkänner denna taxa kan avtal uppgöras ifall övriga villkor uppfylls. Detta villkor gäller dock inte grundundersökningar och hjälppersonal.

Anbudsförfrågan i Hilma.