Svar på frågor: Anbudsförfrågan, Solf konstgräsplan


Svar på frågor gällande Korsholms kommuns/Samhällsbyggnads begäran om anbud på planering av en fullstor konstgräsplan i Solf.

man playing soccer game on field

Korsholms kommun/ Samhällsbyggnad begär anbud på planering av en fullstor konstgräsplan i Solf. Planeringen skall innehålla grundundersökningar, planering, mätningsarbeten, belysning mm., se anbudsförfrågan punkt 4.

Sista dag för inlämnande av anbud  28.1.2022.

Frågor och svar

Bifogat sänder vi följande specifikationer till anbudsförfrågan:

  1. ”visst betyder detta slutinmätningar endast jordytor och regnvattenavloppsnät. Med andra ord berör ej belysnings- eller elarbets slutinmätningar.”
    -Jo, då konstgräsplanen byggs ingår belysnings- och övriga elarbets slutinmätningar i jordbyggnadsentreprenaden. Inte i planeringen.
  2. ”Går det att delta i arbetsplatsmöte via Teams eller måste man komma på plats och ställe?”
    -Om Covid 19 situationen är sådan att Teamsmöten allmänt rekommenderas, hålls Teamsmöten. Utgångsläget är att åtminstone ett planeringsmöte hålls här vid ämbetshuset i Smedsby, men Coronasituationen avgör.

21.1.2022 Hans Hjerpe

Flera nyheter