Anbudsförfrågan på modulbyggnad till Smedsby skolcentrum


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på en modulbyggnad till Smedsby skolcentrum. Eventuella frågor ska ställas per e-post till tekniska@korsholm.fi före 6.6.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 7.6.2022 på hemsidan under fliken Offentliga upphandlingar.
Anbud lämnas in till Korsholms kommun före 9.6.2022 kl. 12.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/71407/notice/102107/overview

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter