Anbud på byggande av en konstgräsplan


Korsholms kommun begär anbud på byggande av en konstgräsplan invid skolområdet i Solf.

blue and grey soccer ball on green field under white and blue sky during daytime

Korsholms kommun begär anbud på byggande av en konstgräsplan invid skolområdet i Solf.

Se https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/

Intresseanmälan sänds till Tekniska@Korsholm.fi senast 27.7.2022

Flera nyheter