Framläggande av gaturitningar för utvidgningen av Svedjeback 2 i Karperö


Ritningar för byggande av kommunalteknik och vägen Långnäskroken, gällande utvidgning av detaljplaneområdet Svedjeback 2 i Karperö, finns framlagda under tiden 8–21.6.2022 i Korsholms ämbetshus.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 21.6.2022.

Framlagda ritningar:

Flera nyheter