Framläggande av ritningar för anläggande av konstgräsplan vid Solf skolområde


Ritningar för anläggande av en konstgräsplan i Solf finns framlagda under tiden 14–27.6.2022 i Korsholms ämbetshus.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 27.6.2022 kl. 16.00.

Framlagda ritningar:

Flera nyheter