Upphandling av automatisk plogpinneutsättningsmaskin


Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en maskin för helautomatisk utsättning och uppsamling av plogpinnar.

Förfrågningar

Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen kjell.sundsten@korsholm.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon.

Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 14.7.2022 före klockan 15.00.

Flera nyheter