Upphandling av kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 21.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 22.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentliga upphandlingar. Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan. Anbud ska lämnas in senast 28.6.2022 klockan 12.00.

Flera nyheter