Upphandling av solpaneler till ämbetshuset


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för solpaneler till ämbetshuset i Smedsby. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 8.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 9.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentlig upphandling. Anbud lämnas in till Korsholms kommun senast 15.6.2022 klockan 12.00. För mera information se Hilma; www.hankintailmoitukset.fi.

Frågor och svar

Är det säkert att en kabelstorlek på  50m2 räcker?

  • För säkerhets skull förstoras den till 70m2.

Är det möjligt ansluta solpanelsanläggningen till Ventilationsmaskinrummets elcentral?

  • Ja, det är möjligt.

Går det att få ritning på vattentaket?

  • Som bilaga ritning varifrån framgår vattentaket.
Flera nyheter