Anbudsförfrågan på anläggande av detaljplanvägen Långnäskroken


Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär anbud på anläggande av detaljplanvägen Långnäskroken, inklusive kommunalteknik och vägbelysning.

yellow and green excavator on rocky ground during daytime

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär anbud på anläggande av detaljplanvägen Långnäskroken, inklusive kommunalteknik och vägbelysning. Dessutom ingår anläggande av vägbelysning på Långnäsvägen i enlighet med anbudsförfrågan handlingar som uppgjorts av Aluetaito Ab 10.3.2022. Entreprenadområdet finns på detaljplanområdet Svedjeback 2 i Karperö. Inlämningsdag m.m. framgår av bifogad planering.

Entreprenaden är öppen. Entreprenören väljs på basis av offererat pris ifall entreprenören i övrigt är valbar.

Flera nyheter