Anbudsförfrågan på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi före 3.10.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 4.10.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in före 7.10.2022 kl. 12.00.

Frågor och svar till anbudsförfrågan:

Bilagor till anbudsförfrågan:

Flera nyheter