UPPGÖRANDE AV HELSINGBY-TOBY DELGENERALPLAN


Korsholms kommun begär anbud för uppgörande av en delgeneralplan för Helsingby-Toby. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar.

Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning@korsholm.fi senast 7.11.2022. Den 10.11.2022 kommer frågor och svar att publiceras här.

Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 16.11.2022 kl.16.00.

Flera nyheter