Upphandling av ramavtal för byggtjänster


Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för byggtjänster. Frågor gällande anbudsförfrågan kan ställas till tekniska@korsholm.fi före 28.11.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 30.11.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in före 7.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfrågan finns publicerad på Hilma.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter