Upphandling av ramavtal för planeringstjänster


Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för planeringstjänster för tiden 1.1–31.12.2023 med option för perioden 1.1–31.12.2024. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 22.11.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 23.11.2022 under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in före 30.11.2022 klockan 15.00.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter