Framläggande av ritningar för anläggande av två dagvattenrecipienter invid Storträsket på detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby


Ritningar för anläggande av två dagvattenrecipienter (dagvattenbassänger) vid detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby finns framlagda under tiden 16.12.2022–9.1.2023 i Korsholms ämbetshus.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till samhallsbyggnad@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 9.1.2023 kl. 16.00.

Framlagda ritningar:

Flera nyheter