Intresseanmälan för anläggande av dagvattenbassänger vid detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby


Korsholms kommun avser att anlägga dagvattenbassänger vid detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby intill det så kallade Giga området.

Intresserade entreprenörer ska inlämna intresseanmälan senast 11.1.2023 kl. 12.00. Hilmaannonsen finns på adressen:

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/79680/notice/115421/overview

Observera bilagan ”Handlingar inför anbud 13.12.2022 ok”.

Flera nyheter