Intresseanmälan för byggande av en dagvattenledning på avsnittet Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby


Korsholms kommun/Samhällsbyggnad kommer vintern 2022–2023 att bygga en dagvattenledning på avsnittet Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby. Entreprenörer kan lämna intresseanmälan till adressen tekniska@korsholm.fi.

Info om projektet och krav på intresserade entreprenörer finns på adressen:

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/79340/notice/114891/overview

Observera bilagan ”handlingar inför anbud 13.12 ok”.

Utredningar och intyg ska bifogas intresseanmälan i enlighet med punkterna 1–5 i den ovannämnda bilagan.

Flera nyheter