Framläggande av gaturitningar för byggande av rondell på Korsholmsvägen i Smedsby samt ombyggnadsarbeten på vägarna i närheten


Ritningar framläggs för byggande av rondell i korsningen Korsholms-, Skol- och Källängsvägen och för ombyggnadsarbeten som planeras på Korsholms-, Agnes-, Källängs- och Matildavägen samt vid Agnes- och Olavsvägens korsningar mot Korsholmsvägen. Ritningarna finns framlagda under tiden 24.1–6.2.2023 i Korsholms ämbetshus.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till samhallsbyggnad@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 6.2.2023 kl. 16.00.

Framlagda ritningar:

Flera nyheter