Intresseanmälningar för byggande av rondell på Korsholmsvägen i Smedsby


Korsholms kommun/Samhällsbyggnad avser att bygga en rondell på Korsholmsvägen vid Skol- och Källängsvägens korsning. Sanering av vatten- och avloppsledningar begärs som optioner.

Meddelande om denna upphandling finns på Hilma:

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/81380/notice/118126/overview.

Intresseanmälan ska inlämnas senast 27.2.2023 kl. 16.00.

Flera nyheter