Intresseanmälningar för upphandling av dagvattenledning vid Fågelberget


Korsholms kommun/Samhällsbyggnad avser att anlägga en dagvattenledning från Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby. Dagvattenledningen kommer att leda vatten från Fågelbergets industriområde ytterom Vattvikens grundvattenområde.

Meddelande om denna förnyade upphandling finns på Hilma:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/79340/notice/120917/overview

Intresseanmälan ska lämnas in senast 10.3.2023 klockan 12.00.

Flera nyheter