Upphandling av flyttbar sportstuga till Kvevlax (byggentreprenad)


Korsholms kommun begär in anbud på att bygga en flyttbar sportstuga till Kvevlax idrottsområde. Frågor till anbudsförfrågan kan före 22.2.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 23.2.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 8.3.2023 kl. 15.00. Upphandlingen finns också publicerad på Hilma.

Arkitektritningar (bilaga 1):

Uppdaterade arkitektritningar:

Uppdaterad bilaga 2:

Flera nyheter