Intresseanmälningar för upphandling av stenmaterial och matjord


Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av krossgrusmaterial, naturstenar, fyllnadsjord samt matjord och sand levererat till olika arbetsplatser i kommunen. Intresseanmälan ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 16.00.

För mera information se Hilma;

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84342/notice/122759/overview

Flera nyheter