Upphandling av en traktor


Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en traktor för Grönområden / Idrottsanläggningar. Frågor kan före 28.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen allan.hagberg@korsholm.fi. Svar publiceras 31.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in före 18.4.2023 kl. 16.00.

För mera information se Hilma;

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84717/notice/123305/overview

Flera nyheter