Upphandling av upphyrning av en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum


Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud på att hyra en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum. Frågor kan före 15.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 16.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 22.3.2023 kl. 15.00. Upphandlingen finns också publicerad på Hilma:

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84050/notice/122261/overview

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter