Upphandling av vägsalt


Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan kan lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 15.3.2023 kl. 12.00. Svar publiceras på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling 17.3.2023. Anbud ska lämnas in senast 23.3.2023 kl. 15.00.

OBS! Anbudsförfrågan är uppdaterad 10.3.2023 kl. 12.10.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter