Anbudsförfrågan: Målning av körbanemarkeringar och skyddsvägar


Korsholms kommun begär anbud på enhetspris och totalpris för målning av körbanemarkeringar och skyddsvägar inom Korsholms kommun: Smedsby-Böle, Solf, Kvevlax samt Replot.

Tiemerkinnät.

Korsholms kommun begär anbud på enhetspris och totalpris för målning av körbanemarkeringar och skyddsvägar inom Korsholms kommun: Smedsby-Böle, Solf, Kvevlax samt Replot.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter