Upphandling av en port till jorddumplats


Korsholms kommun / Teknisk service begär in anbud på en port till jorddumpplats. Frågor kan före 12.4.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 14.4.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig Upphandling. Anbud ska lämnas in senast 21.4.2023 kl. 15.00.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter