Festmässa i Korsholms kyrka


Församlingarna i Korsholm ordnar festmässa i Korsholms kyrka.

Korsholms svenska församling kommer att bjuda in alla som bor i kommunen till festgudstjänsten. Mer info ges senare.

Flera nyheter