Resultat av föräldraenkät om småbarnspedagogik och förskola


Enligt lagen om småbarnspedagogik ska barnens vårdnadshavare ha möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Samtliga vårdnadshavare som har barn inom småbarnspedagogik och förskola har getts möjlighet att besvara en föräldraenkät.

Frågeställningar som ingick i föräldraenkäten:  

  1. Mitt barn ges förutsättningar för att växa och lära sig
  2. Jag upplever att mitt barn får det stöd hon/han behöver
  3. Jag upplever att mitt barns behov och intressen beaktas i verksamheten
  4. Det senaste utvecklingssamtalet gav mig bra information om mitt barns utveckling och lärande
  5. Jag kan tryggt lämna mitt barn till småbarnspedagogiken/förskolan
  6. Mitt barn trivs i småbarnspedagogiken/förskolan
  7. Lärmiljöerna ger bra möjlighet till lek och utveckling
  8. Jag får tillräcklig information om verksamhetens pedagogiska innehåll och mål
  9. Jag är nöjd med den dagliga kontakten till personalen
  10. Jag är nöjd med verksamheten i sin helhet

Jämförelse mellan föräldraenkäten 2020, 2021, 2022 och 2023

Bedömningsskalan i enkäten är:

1 = vet ej

2 = stämmer inte alls

3 = stämmer ganska dåligt

4 = stämmer ganska bra

5 = stämmer helt och hållet

 2020202120222023
Mitt barn ges förutsättningar för att växa och lära sig4,574,64,634,64
Jag upplever att mitt barn får det stöd hon/han behöver4,444,494,544,5
Jag upplever att mitt barns behov och intressen beaktas i verksamheten3,363,414,404,43
Det senaste utvecklingssamtalet gav mig bra information om mitt barns utveckling och lärande3,984,094,304,26
Jag kan tryggt lämna mitt barn till småbarnspedagogiken/förskolan4,724,754,764,75
Mitt barn trivs i småbarnspedagogiken/förskolan4,534,594,594,58
Lärmiljöerna ger bra möjlighet till lek och utveckling4,414,424,484,45
Jag får tillräcklig information om verksamhetens pedagogiska innehåll och mål4,064,124,204,24
Jag är nöjd med den dagliga kontakten till personalen4,334,324,394,44
Jag är nöjd med verksamheten i sin helhet4,54,584,594,6

Samtliga enheter inom småbarnspedagogik och förskola tar del av de enhetsvisa resultaten och väljer utgående från svaren utvecklingsområden inför verksamhetsåret 2023-2024.

Totalt svarade 846 vårdnadshavare på enkäten.

Flera nyheter