Anläggande av dagvattenrör vid Vikby 2 i Vikby


Korsholms kommun/ Samhällsbyggnad avser anlägga ett dagvattenrör på detaljplanområdet Vikby 2 i Vikby. Intresserade entreprenörer skall lämna intresseanmälan till adressen tekniska(at)Korsholm.fi

Information över vad som intresseanmälan skall innehålla finns i Hilmaannonsen på adressen:  https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/91011/notice/133328/overview

Flera nyheter