Upphandling av kameraövervakning


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för kameraövervakning för flera objekt enligt bilagorna som hör till anbudsförfrågan. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas före 19.10.2023 kl. 12.00 till tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 24.10.2023 på Korsholms kommuns hemsida under fliken ”Kommun/Offentlig upphandling”. Anbud ska lämnas in senast 31.10.2023 klockan 15.00.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Bilagor:

Flera nyheter