Upphandling av ramavtal för inomhusluftkonsult


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär anbud på ramavtal för inomhusluftkonsult. Frågor till anbudsförfrågan kan före 3.11.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 8.11.2023 på Korsholms kommuns hemsida under fliken Kommun / Offentliga Upphandlingar. Anbud ska skickas in senast 14.11.2023 kl. 15.00 till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Upphandlingen finns också publicerad på Hilma.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter