Upphandling av ramavtal för maskintjänster


Korsholms kommun begär in anbud för ramavtal för maskintjänster för år 2024 med möjlighet till option för år 2025.

Upphandlingen genomförs som en så kallad omvänd upphandling (fransk upphandling) där beställaren bestämmer priset för maskinkategori, utrustning, personal och kvalitetskrav enligt bifogad förteckning för maskintjänster 2024.

Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas före 6.10.2023 kl. 16.00 till tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 11.10.2023 på Korsholms kommuns hemsida under fliken ”Kommun/Offentlig upphandling”. Anbud ska lämnas in senast 18.10.2023 kl. 16.00. Upphandlingen finns också publicerad på Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/93271/notice/137399/overview.

Flera nyheter