Upphandling av städtjänster vid Byggnadskontoret, Vuxeninstitutet och huvudbiblioteket samt vid Seniorpunkten


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för städtjänster för åren 2024–2025 för följande områden: Byggnadskontoret, Vuxeninstitutet och huvudbiblioteket, Seniorpunkten. Anbud kan lämnas in för alla tre områden eller för endast ett eller två områden. Frågor angående anbudsförfrågan kan före 31.10.2023 kl. 15.00 ställas till tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 3.11.2023 på Korsholms hemsida under fliken ”Kommun / Offentlig upphandling”. Anbud ska lämnas in senast 9.11.2023 kl. 15.00. Upphandlingen finns också publicerad på Hilma.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan men en korrigering görs för Vuxeninstitutet (område 2):

Bilagor / Byggnadskontoret (område 1):

Bilagor / Vuxeninstitutet, huvudbiblioteket (område 2):

Bilagor / Seniorpunkten (område 3):

Flera nyheter