Upphandling av ramavtal för VVS-tjänster


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för VVS-tjänster. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas före 21.11.2023 kl. 12.00 till tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 24.11.2023 på Korsholms kommuns hemsida under fliken ”Kommun/Offentlig upphandling”. Anbud ska lämnas in senast 30.11.2023 kl. 15.00.

Inga frågor har inlämnats gällande anbudsförfrågan (24.11.2023).

Flera nyheter