Uppgörande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan


Korsholms kommun begär anbud för utarbetande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar. Uppdraget är ett totalplaneringsuppdrag.

Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 9.1.2024 kl.16.00.

Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.12.2023. Den 22.12.2023 kommer frågor och svar att publiceras här.

Flera nyheter