Upphandling av armklippare/bomröjare


Korsholms kommun/Teknisk service begär anbud på en armklippare/bomröjare. Frågor till anbudsförfrågan kan före 9.4.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 10.4.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 12.4.2024 kl. 14.00.

Inga frågor gällande anbudsförfrågan inkom.

Flera nyheter