Anbudsförfrågan på ramavtal för maskintjänster för år 2024-2025


Korsholms kommun begär anbud på maskintjänster för åren 2024–2025.
Anbuden ska vara inlämnade till Korsholms kommun senast 29.4.2024 kl. 12.00.
Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen tekniska@korsholm.fi. Frågorna ska skickas före 15.4.2024 kl. 12.00.
Inga frågor gällande anbudsförfrågan inkom inom utsatt tid.

Flera nyheter