Upphandling av bergvärmeanläggning till Böle daghem


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär anbud på bergvärmeanläggning till Böle daghem. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi före 24.5.2024 kl. 12.00. Svar publiceras 28.5.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 4.6.2024 kl. 15.00 till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Meddelande om upphandlingen finns också publicerat på Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/99149/notice/145247/overview

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Bilagor:

Flera nyheter