Upphandling av flyttande av modulbyggnad från Tölby till Replot


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär anbud på flyttande av en modulbyggnad från Tölby-Vikby skola till Replot daghem. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi före 1.5.2024 kl. 15.00. Svar publiceras 7.5.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 14.5.2024 kl. 15.00 till e-postadressen tekniska@korsholm.fi.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Bilagor:

Flera nyheter