Upphandling av målning av vägmarkeringar


Korsholms kommun begär anbud på enhetspris och totalpris för målning av körbanemarkeringar och skyddsvägar. Frågor angående anbudsförfrågan kan före 30.4.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 3.5.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 8.5.2024 kl. 15.00.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter