Upphandling av solpanelanläggning


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på solpanelanläggning till Kvevlax Lärcenter. Frågor angående anbudsförfrågan kan före 21.5.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 22.5.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 28.5.2024 kl. 15.00.

Frågor och svar till anbudsförfrågan:

Flera nyheter