Idrottsklubb

En idrottstimme där vi har roligt och rör på oss tillsammans. Vi utövar olika sporter och idrottslekar.
Tid: Fredagar 13:15-14:15, Helsingby skola
Ledare: William Hiekkanen
För årskurs 3-6