Bokcafé

Tid: Torsdagar 15:15-16:15, i biblioteket/vuxeninstitutet
Ledare: Elin Hassel
Startar 16.9