Experimentklubben

För årkurs 4
Tid: Tisdagar 13:15-14:15
Ledare: 4H
Anmälan via länken under fliken "anmälningsblankett"
Planerad start 15.2