Mellanmålsklubb

Tid: Fredagar 13:15-14:15
För årskurs 3-6
Ledare: 4H
Anmälan via länken under fliken "anmälningsblankett"
Planerad start: 18.2