Musikskolan

MUSIKSKOLAN I NORRA KORSHOLM

Musikskolan vill ge barn möjlighet att prova på olika instrument. Undervisningen sker på svenska i Norra Korsholms skola, främst kvällstid. Lärarna är välutbildade och några har redan under många år undervisat i vår musikskola.

Alla ska ha en möjlighet att pröva vad musiken har att ge! Målgruppen är eleverna i årskurserna 2-6, högstadieeleverna bredes plats i mån av möjlighet.

ANMÄLAN

Anmälningar till musikskolans verksamhet tas emot på våren. Information om anmälningen skickas via skolan hem till alla elever.

Inskrivning ordnas inför varje nytt läsår, eleverna får då sin lektionstid. Efteranmälningar beaktas i mån av möjlighet.

AVGIFTER OCH VILLKOR

Terminsavgiften är 80€ per kurs och medlemsavgiften 15€ per läsår och per familj. Fakturan sänds till den e-postadress som angetts i samband med anmälningen. Medlemsavgiften och terminsavgiften skall betalas inom utsatt tid, i annat fall uppbärs 11,5 % föreseningsränta.

Om en elev slutar under terminen så uppbärs en avgift på 20€ efter två lektioner och hela terminsavgiften i andra fall.

LÄSÅRET 2021-2022

Musikskolans inskrivning för detta läsår sker 07.09.2021 kl. 18.00-19.00 på Norra Korsholms skolas gård. Vid inskrivningen ges eleven den exakta tiden för undervisningen. Pianolektionerna hålls på tisdag, trumlektioner på onsdag och gitarrlektioner på både tisdag och onsdag. Nya samt gamla elever är hjärtligt välkomna! Undervisningen sker i Norra Korsholms skolas utrymmen.

INFORMATION OCH FRÅGOR

Mer information kan fås från Musikskolans styrelse vid behov.

Garantiföreningen för musikskolan i Norra Korsholms och Köklot rf

Ordförande Markus Ingalsuo ordforande@minkk.fi 044 0611 823

Kassör Ulrica Strand-Reinlund kassor@minkk.fi 050 5090 211