Idrottsklubb

En idrottstimme där vi har roligt och rör på oss tillsammans. Vi utövar olika sporter och idrottslekar.

Tid: Torsdagar 14:30-15:30, Replot skola.
För årskurs 3-6
Ledare: William Rönn tel.+358505218736

OBS! Denna klubb är nu full till antalet